HISTORY BY DESIGN

Het behoud van schilderingen en historische interieurelementen vereist expertise, materiaaltechnisch inzicht en minutieuze aandacht

RESTAURATIE

Restauratie van beschilderde oppervlakten in historische interieurs.

BESCHILDERDE OPPERVLAKTEN

History by Design heeft ervaring op het gebied van restauratie van schilderingen en interieurelementen uit de 15de tot de 20ste eeuw.

Beschilderde oppervlakten kunnen zijn:

 • muur- en plafondschilderingen
 • beschilderde wandbespanningen of groot formaat schilderijen
 • papieren of textiele behangsels
 • ieder ander interieuroppervlak dat een decoratieve afwerking kan hebben (zoals vloeren, lambriseringen, plafondbalken, betimmeringen en schouwboezems)

CONDITIEOPNAME

History by Design biedt vrijblijvend een bezoek aan uw pand om de conditie van uw schildering of interieurelement op te nemen. Bij een conditieopname zal het te restaureren object nauw bestudeerd worden onder verschillende lichtomstandigheden (normaal opvallend licht, UV fluorescentie en strijklicht).

Eventueel worden ook enkele tests uitgevoerd om geschikte restauratiematerialen en -methoden te selecteren:

 • oppervlaktereiniging
 • consolidatie van losse of afbladderende verf
 • vernisafname

Na deze eerste kennismaking met het pand en de conditieopname van het interieur(element) wordt een behandelplan en offerte opgesteld, in nauw overleg met de opdrachtgever/klant.

BEHANDELING

Een belangrijk uitgangspunt voor elke restauratiebehandeling is een goed begrip van het oorspronkelijke beeld van het artefact en de mate waarin verouderingsprocessen en eerdere ingrepen hierin hebben plaatsgevonden.

Eveneens wordt er altijd naar gestreefd om alle stappen in een restauratiebehandeling uit te voeren met reversibele materialen en methodes.

MEER
MAATWERK

Een restauratiebehandeling wordt altijd op maat ontworpen en aangepast aan de materialen en afwerkingen aanwezig in uw specifieke object of schildering. Dit hangt niet alleen af van de ondergrond (hout, stuc, doek) maar o.a. ook van de opbouw van decoratieve lagen, de oppervlaktekwaliteit van de schildering en de klimatologische omstandigheden in het vertrek.

DETAILS

Geen twee restauratiebehandelingen zijn daarom precies hetzelfde. Om toch een indruk te geven van wat een restauratie in kan houden, vindt u hieronder een opsomming van de opeenvolgende stappen die vaak in een restauratiebehandeling worden uitgevoerd:

 • oppervlaktereiniging
 • consolidatie van losse of afbladderende verf
 • vernisafname
 • verwijderen van oude, verkleurde of anderzijds storende restauraties
 • herstellen van structurele schades (bijvoorbeeld scheuren en gaten in de dragende- of afwerklagen)
 • retoucheren van lacunes in de decoratieve of picturale laag
 • reconstrueren van ontbrekende onderdelen in een decoratief geheel

PROJECTEN

Bekijk mijn portfolio voor een overzicht van restauratieprojecten die ik uitgevoerd heb, en neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Ik werk eventueel graag samen in een team met andere restauratoren om grootschalige projecten in een kortere tijdsspanne te kunnen voltooien.