HISTORY BY DESIGN

Inzicht in de decoratieve geschiedenis van een vertrek wekt haar vroegere uitstraling tot leven

KLEURONDERZOEK

Kleuronderzoek maakt het mogelijk om vast te stellen hoe gebouwen, interieurs en individuele interieurelementen oorspronkelijk gedecoreerd waren en hoe deze in de loop van de tijd veranderd zijn. Het geeft inzicht in de decoratieve geschiedenis van een vertrek of van een geheel gebouw, en is daarmee onmisbaar in restauratieprojecten van monumentale gebouwen.

PROCEDURE

Kleuronderzoek omvat de analyse van opeenvolgende verflagen om historische kleur- en decoratieschema’s van een gevel, vertrek of specifiek interieuronderdeel te identificeren, vaak met het doel om een historische kleurstelling te reconstrueren tijdens een restauratie- of herschildercampagne. Het bestaat uit stratigrafisch onderzoek in situ, verfmonsteronderzoek en archiefonderzoek.

MEER
STRATIGRAFIE

Kleuronderzoek wordt grotendeels uitgevoerd in situ. Op verscheidene, strategisch gekozen locaties in het interieur worden de historische verflagen één voor één vrijgelegd om de kleurgeschiedenis inzichtelijk te maken. Er worden zowel ‘trappetjes’ gemaakt die de opeenvolgende kleuren tonen als ‘vrijlegvensters’ die een specifieke afwerklaag in een groter vlak tonen. Dit zogenaamde stratigrafisch onderzoek is van groot belang voor een goede observatie van de visuele kenmerken en de oppervlaktekwaliteit van historische verflagen (kleur, textuur, glans) en dient als basis voor microscopisch onderzoek, waarvoor op discrete wijze verfmonsters worden verzameld.

MICROSCOPISCH VERFMONSTERONDERZOEK

Microscopisch verfmonsteronderzoek verschaft diepgaander inzicht in de opbouw en compositie van historische verflagen. Soms kan een verflaag gedateerd worden op basis van aanwezigheid van een specifiek pigment. Ook kan een indruk worden verkregen van de mate van verkleuring van een verflaag.

DECORATIEVE GESCHIEDENIS

Tezamen geven deze twee onderzoeksmethodes inzicht in de verfgeschiedenis in het algemeen en meer specifiek in de technische en visuele aspecten van individuele verflagen. Archiefonderzoek kan vaak tot aanvullende informatie leiden en de decoratieve geschiedenis completeren.

RESULTAAT

De resultaten van kleuronderzoek kunnen erg verrassend zijn: in historische interieurs zijn er vaak veel geheimen te ontrafelen!

Alle bevindingen worden altijd overzichtelijk gepresenteerd in een verslag begeleid door foto’s en illustraties en met een kleur- en verfadvies. Na het presenteren van de onderzoeksresultaten en het uitbrengen van een advies kan History by Design ook ter plaatse begeleiden bij het uitvoeren van kleurproeven. Daarnaast is het mogelijk om bijpassende interieuraankleding te verzorgen, van wandbekleding en stoffen voor gordijnen en meubelbekleding tot meubels, verlichting en accessoires.

FOCUS

Wilt u kleuronderzoek laten uitvoeren in uw pand of interieur? Ik breng met plezier een bezoek aan uw pand om kennis te nemen van de wijdte en focus van het project.

Gezamenlijk maken we een ronde door het pand om een indruk te krijgen van de bouwgeschiedenis en om vast te stellen welke locaties veelbelovend zijn voor kleuronderzoek. Vaak komt hier een specifieke onderzoeksvraag uit voort (bijvoorbeeld het kleurbeeld in een specifieke periode uit de geschiedenis van het pand). Een overzicht van de algehele kleurgeschiedenis is echter ook een veelvoorkomend onderzoeksdoel.

Na deze kennismaking met u en uw pand, het huidige (ver)bouw- of restauratieplan en de vraagstelling volgt een onderzoeksplan en offerte.

PROJECTEN

Hieronder zijn enkele foto’s te zien die het proces en de resultaten van kleuronderzoek illustreren. Bekijk mijn portfolio om projectdetails en uitgebreidere fotoreportages te zien.